سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

خدمات سازمانی و رفاهی

 • شرکت های مستثنیات

  به اطلاع کلیه شرکتهای عضو سازمان می رساند این سازمان با هماهنگی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در نظر دارد تعدادی شرکت را در صورت داشتن شرایط ذیل و پس از شرکت در دوره آموزشی و انجام آزمون کتبی و عملی جهت انجام امور مستثنیات منابع طبیعی انتخاب...

  مشاهده مطلب
 • همکاری با اعضای رشته های شیلات و آبزیان

  مشاهده مطلب
 • بیمه تکمیلی ایران

  مشاهده مطلب
 • تبلیغات درپورتال تبلیغاتی

  مشاهده مطلب